image banner
Đảng ủy thị trấn Kim Sơn tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII; Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tác phẩm “ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Sáng ngày 26/8/2022, Đảng ủy thị trấn Kim Sơn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tác phẩm “ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ban thường vụ Đảng ủy: Đồng chí Hoàng Trung Thông - Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND; đồng chí Võ Hương Thơm – Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Hoàng Trung Cường – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND thị trấn; các đồng chí trong ban chấp hành Đảng ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ.
Anh-tin-bai

Toàn cảnh các đại biểu tham dự hội nghị

Anh-tin-bai

                       Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị các đồng chí đảng viên đã được đồng chí Hoàng Trung Cường – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND thị trấn truyền đạt Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; đồng chí Hoàng Trung Thông - Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND truyền đạt Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Quán triệt Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con người đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam” Của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Võ Hương Thơm – Phó bí thư Đảng ủy quán triệt chuyên đề 2022: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ”.

Thông qua việc triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ giúp cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc sẽ nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, đưa văn kiện Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội./.

Quang Đào - UBND thị trấn Kim Sơn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ PHONG
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Quế Phong
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lô Thị Nguyệt - PCT UBND Huyện
Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Phong
Trụ sở: khối Tây Sơn, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
Email: quephong@nghean.gov.vn